შაიკასკასა - (ფშაურ) ჩაიცინა, ჩაიკისკისა
შაიცხება - (ხევსურ) შეასკდება
შაკი – (იმერეთი) მწკრივი
შაუძრახნია - (ფშაურ) შეეხმიანებიან
შაშკულანი– (გურიაში) ადგილობრივი ჯიშის რეჰანი, მწვანე ფერის – სუსამბარი (აღმ.საქ)
შაწყენით - (ფშაურ) დამწუხრებით, წყენით
შეკეცილი – (რაჭა) ლობიანი პური
შეტემუტა – (ქართლი) ჭკუამსუბუქი, მოსულელო, მჩატე ადამიანი
შიშაქი – (ქართლი) ერთი წლის დედალი ცხვარი
შტერა - (ფშაურ) გაოგნებული
შუნი – (ხევსურ) დედალი ჯიხვი, ფურჯიხვი